Klassning av kondition
Alla artiklar i våra listor är konditionsklassade efter följande, av Fotobranschen vedertagna system.
Klassning avser exteriört skick. Funktion garanteras och optik är repfri om ej annat anges.

AA = Fabriksny
A = Begagnad Som ny
B = Begagnad Mycket gott skick
C = Begagnad Normalt skick
D = Begagnad Dåligt skick
E = Begagnad Mycket dåligt skick (Ej garanti)

Classificaion of condition

AA = Brand new
A = Used As good as new
B = Used Very good condition
C = Used Normal usage
D = Used Heavy used.
E = Used Very poor (No warranty)